Promotie

Wanneer u een website aanschaft is het verstandig om ook na te denken over de promotie van uw website. Het is namelijk niet zo dat u automatisch veel bezoekers krijgt en daarmee veel klanten.

Valkencompany houdt zich hier al jaren mee bezig om zodoende een optimale oplossing per situatie te kunnen bieden voor haar klanten. Zo kan het bijvoorbeeld per marktsegment verschillen wat de beste aanpak is voor de promotie van uw website.

Promotie methoden

Er zijn verschillende manieren om uw website te promoten. Valkencompany kan de voor u best werkende oplossing bepalen en daar praktische invulling aan geven. Wij gebruiken hiervoor een combinatie van onderstaande methoden:

  • Google optimalisatie
  • Mailings
  • Linkvermelding
  • Banners
  • Google advertenties
  • Marktspecifieke advertenties
  • Multimediale campagnes
  • Sociale media

Google optimalisatie

Uw website kan op specifieke zoekwoorden worden geoptimaliseerd zodat u op die woorden of woordcombinaties beter vindbaar bent in zoekmachines zoals Google.

Dit zit in verschillende technische aspecten van uw website maar ook in de structuur van uw pagina's en de onderwerpen. Het is belangrijk om duidelijke doelen per pagina te stellen en daarmee aan de slag te gaan.

Mailings

Natuurlijk is het belangrijk om gevonden te worden in Google en zichtbaar te zijn op verschillende media. Toch kan juist middels mailings de doeltreffendheid van uw website snel worden vergroot. Dit doen wij door samen met u een plan te maken voor het versturen van gerichte mailings naar doelgroepen waarin zicht uw potentiele klanten bevinden.

Het maken van de mailing, de landingspagina en het versturen van de mailing kunnen door ons worden verzorgd. Een goede mailing kan snel tot resultaten leiden wanneer doelgroep en boodschap goed op elkaar worden afgestemd.

Linkvermelding

Het is van belang dat u zichtbaar bent op internet en dat meerdere website's op het internet naar uw website verwijzen als zijnde de specialist op uw vakgebied. Om kwalitatieve links te verkrijgen (slechte links leveren nadelig resultaat op) is het mogelijk om dit bij ons uit te besteden. Wij gaan dan voor u op zoek naar belangrijke webpagina's waarop u vermeld zou moeten worden.

Banners

Wanneer u een groot publiek wilt benaderen met uw boodschap kan dat op algemene website's waar veel bezoekers komen door middel van een banner. Het is belangrijk dat de banner nieuwsgierig maakt en in sommige gevallen ook direct laat zien voor welke doelgroep hij bedoeld is.

Samen met u kunnen we kijken of het toepassen van banners voor u interessant kan zijn en op welke website's u dat dan zou moeten doen.

Google advertenties

In de zoekmachine van Google zijn natuurlijk de zoekresultaten op een zoekterm te zien maar worden er ook advertenties getoond van aanbieders op dat onderwerp. Een goed adwords campagne kan snel haar vruchten afwerpen in concrete aanvragen op uw website.

Belangrijk is wel dat uw advertenties en de pagina waarop de bezoeker terecht komt goed op elkaar aansluiten en uitnodigen om actie te ondernemen zoals bellen, mailen of een formulier invullen.

Voor diverse klanten verzorgt Valkencompany de Google campagnes en zorgt ook voor het onderhoud daarvan.

Marktspecifieke advertenties

Naast de reguliere methoden om uw website onder de aandacht te brengen kunt u ook gebruik maken van gelegenheidsadvertenties op bijvoorbeeld evenementen website's of branche specifieke websites zoals vakorganisaties.

Multimediale campagnes

U kunt in verschillende media buiten het internet aandacht vragen voor uw product en daarbij verwijzen naar uw website om daarmee in contact te komen met uw potentiele klant. Dit is op vele manieren in te richten en vooral afhankelijk van uw doelgroep en de door u gestelde budgetten.

Om een campagne goed te laten slagen is het van belang om de campagnes en de webpagina's goed op elkaar te laten aansluiten. Wij adviseren u graag over de voor uw branche of product beste oplossing.

Sociale media

Het gebruik van sociale media wordt steeds meer toegepast om een bedrijf of product te promoten. Dit kan direct door bijvoorbeeld het product of de dienst aan te prijzen maar ook door gerelateerde marktinformatie te bieden op uw website en daarover te berichten of te discussieren middels de sociale media.

Bij een tevoren goed bedachte inzet van de sociale media zijn er goede resultaten te behalen. Valkencompany kan u hierbij adviseren en verzorgt ook praktische korte trainingen aan bijvoorbeeld uw personeel om daar goed invulling aan te geven.

Zie voor meer informatie ook onze speciale sociale media pagina hierover.