Startersbegeleiding

Actief meedenken met starters is voor ons één van de mooiste opdrachten die we graag uitvoeren. Het enthousiasme zodanig begeleiden dat er een solide plan komt waarmee de startende ondernemer concrete stappen kan zetten om zijn onderneming vorm en inhoud te geven.

Kleinschalig of direct grootscheeps? Hoe gaan we het financieren? Wat is mijn kostprijs? Hoe kan ik de media goed inzetten? Welke software moet ik gebruiken? Allemaal vragen die de revue passeren en waar je niet altijd zomaar een antwoord op hebt. Wij zien deze vragen als de uitdaging van het project en helpen u graag op weg.

Conceptontwikkeling

In deze fase kunnen wij u ondersteunen met het uitwerken van uw ondernemersidee, het brainstormen over marktmogelijkheden, aanvullingen op uw product of dienst en het maken van de juiste keuze's op basis van cijfers.

Hierbij is het belangrijk dat er zo breed mogelijk wordt gekeken naar alle mogelijkheden, de positie van uw concurrenten, de distributiekanalen en marktgrootte.

Ondernemingsplan

Om de conceptonwikkeling om te zetten in concrete plannen en stabiele uitgangswaarden voor uw bedrijf is het verstandig om een ondenemingsplan te schrijven. Valkencompany kan hierin begeleiden of het aan de hand van de gezamenlijk te verzamelen gegevens voor u opstellen.

Het ondernemingsplan bevat meestal minimaal de volgende zaken:

  • Product en/of dienstomschrijving
  • Markt en concurrentie analyse
  • Bedrijfsinrichting
  • Financien