Bedrijfssoftware selectie

Omdat het selecteren van een software pakket waarin uw bedrijfsvoering wordt geregeld flink ingrijpen kan op uw werkwijze en de efficientie van uw bedrijf is het raadzaam om deze trajecten grondig op te pakken.

Voor verschillende bedrijven en afdelingen heeft Valkencompany ondersteuning geboden voor het selecteren van de juiste leveranciers en de begeleiding van de implementatie.

Procesbeschrijving

Om uw huidige of gewenste proces in kaart te brengen is het verstandig om hierover goed middels een werkgroep binnen uw bedrijf over na te denken en deze te beschrijven. Daarbij helpt het om gestructureerd een aantal zaken vast te leggen zoals: Procesdeel, doel, doelgroep en functinele omschrijving.

Wanneer duidelijk is hoe het proces zou moeten verlopen kunnen marktpartijen worden benaderd om te kijken of zij er invulling aan kunnen geven.

Leveranciers selectie

Om de verschillende leveranciers te kunnen beoordelen heeft Valkencompany een matrix ontwikkeld waarin u de eerder beschreven functionaliteiten kunt beoordelen tijdens of na de presentatie van de leverancier.

Nadat u alle leveranciers heeft beoordeeld kunnen wegingsfactoren per functionaliteit worden ingevoerd om zodoende uit onze matrix een onafhankelijk adviesrapport te krijgen.

Uit deze matrix volgen dan een nader te bepalen aantal leveranciers welke een aanbieding mogen doen om de software te leveren. U kunt dan op basis van de geboden functionaliteiten, de wegingsfactoren, de prijsstelling en de projectaanpak beoordelen met welke leverancier u in zee wilt gaan.

Implementatie begeleiding

Omdat het invoeren van bedrijfssoftware vaak ingrijpt op de werkmethode binnen uw bedrijf en ook veel inspanning vergt is het mogelijk dat wij u hierbij ondersteunen door bijvoorbeeld trainingen, werkgroep begeleiding en leveranciersbegeleiding.

Daarnaast is het van groot belang dat binnen elke afdeling hoofdgebruikers worden aangewezen die het juist functioneren van de applicatie binnen hun afdeling moeten realiseren. Hierdoor creërt u meer draagvlak en een soepeler implementatie.